คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.12.2566
11
0
แชร์
15
ธันวาคม
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่ง สตง.เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 198KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสด ณ 30 เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 768KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 181KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 30MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 489KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 565KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 455KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 936KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 980KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 961KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ภาครัฐ เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 193KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 902KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้าง เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 813KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 669KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายละเอียดประกอบทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.รายงานเงินทดรอง เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน