คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2566
5
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่ง สตง.เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 206KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. งบทดลองเดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 928KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 594KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 182KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 23MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 339KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 321KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินนอก งปม.เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 353KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 387KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม.เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 896KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 764KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 167KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.เจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 456KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 574KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 649KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายละเอียดประกอบทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายงานเงินทดรองราชการ เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน