คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.10.2566
9
0
แชร์
11
ตุลาคม
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่ง สตง. เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 198KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. งบทดลองเดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินสด 29 ดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 731KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง ดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 185KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานเงินทดรองราชการ ดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 23MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินสด ดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 367KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินนอก งปม. ดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 356KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ ดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้การค้า ภายนอก เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า ภายนอก เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า ภาครัฐ เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 219KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 977KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานรับจ่าย เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 811KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 214KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน