คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.09.2566
1
0
แชร์
14
กันยายน
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่ง งบทดลองเดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 201KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.งบทดลองเดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินสด ณ วันที 31 ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 659KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลังเดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 188KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานเงินทดรองราชการเดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 718KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 23MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 323KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนเงินงบประมาณ เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 856KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินนอก งปม. เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 342KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 760KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 437KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 974KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.รายงานลูกหนี้การค้า เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 186KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 858KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน ส.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 753KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 41KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน