คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.08.2566
3
0
แชร์
15
สิงหาคม
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่ง สตง. เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 862KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังเดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 432KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสด เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 513KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลังเดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานเงินทดรองราชการเดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 64MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในนอก งปม. กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 968KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.รายงานลูกหนี้การค้า เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.เจ้าหนี้ภาครัฐ เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 796KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 954KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ใบสำคัญค้าง เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1,019KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 55KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน