คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.07.2566
3
0
แชร์
14
กรกฎาคม
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่ง สตง..pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานงบทดลองเดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 618KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินสด ณ 30 มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. งบพิสูจน์เงินฝากคลัง เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 506KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานเงินทดรองราชการ เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 59MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินสด เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 644KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้การค้า เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 573KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานรับจ่ายเงินบำรุงเดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 38KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน