คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.06.2566
6
0
แชร์
12
มิถุนายน
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่ง สตง. เดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 199KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง เดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสด ณ วันที่ 31 พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 833KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง เดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 196KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานเงินทดรองราชการเดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 16MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 368KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณเดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 843KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินนอก งบประมาณ เดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 398KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม.เดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 182KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1,023KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 898KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 46KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน