คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.05.2566
8
0
แชร์
15
พ.ค.
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือนำส่งรายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 304KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินสด ณ 28 เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 713KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. งบพิสูจน์เงินฝากคลัง เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 283KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานเงินทดรองราชการ เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 23MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินสด เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 464KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณเดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินฝากคลังเดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 449KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม.เดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น หน่วยงานภาครัฐ เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 274KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 921KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เมษายน 66.pdf
ขนาดไฟล์ 899KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน