คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.04.2566
14
0
แชร์
12
เมษายน
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่งงบทดลอง สตง. เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 198KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. งบทดลองเดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลังเดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 192KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 22MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ทะเบียนคุมเงินสด เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 383KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 905KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณเดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 841KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 373KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม.เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 234KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 216KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 808KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับจ่ายเงินบำรุงเดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 717KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.รายงานเงินทดรองราชการ มี.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน