คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.03.2566
5
0
แชร์
15
มีนาคม
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่งงบทดลอง ก.พ. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 21KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.งบทดลอง ก.พ. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ก.พ. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสด ณ 28 ก.พ. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 998KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 222KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ก.พ. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 20MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.รายงานเงินทดรองราชการ ก.พ. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินสด ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 447KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร นอก งปม. ก.พ. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 316KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้เงินยืมใน นอก งปม ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 232KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.รายงานลูกหนี้การค้า ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 216KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1,013KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่าย เงินบำรุง เดือน ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 874KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน