คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.02.2566
5
0
แชร์
10
กุมภาพันธ์
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่ง สตง. เดือน มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 97KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานงบทดทองเดือน มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 800KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินสดคงเหลือประวันจำ 31 มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 405KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 87KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานฐานะเงินทดลอง มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 347KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินสด มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 291KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 425KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 431KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 151KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 745KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานลูกหนี้เงินยืมใน นอก งปม. มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 81KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 99KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 420KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้าง มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 387KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 692KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 44KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน