คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.01.2566
9
0
แชร์
13
มกราคม
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่ง สตง. เดือน ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 227KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินสด เดือน ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 211KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 21MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินสด ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 913KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 786KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารนอก งปม.ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 362KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานลูกหนี้เงินยืม งปม นอก งปม. ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 311KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 251KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 993KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ธันวาคม 2565-001.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานรับจ่าย ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 839KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 44KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน