คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.12.2565
6
0
แชร์
15
ธันวาคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่งงบทดลอง สตง. เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 133KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.งบทดลอง เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 740KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน 30 พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 497KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. งบพิสูทจน์ยอกดเงินฝากคลัง เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 168KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 713KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินสด เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 322KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 567KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารนอก งปม. เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 208KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 866KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งบประมาณ เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 288KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ภาครัฐ เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 166KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 517KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 786KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 707KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน