คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2565
13
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. หนังสือส่ง สตง. เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 176KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานเงินฝากคลัง เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 921KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินทดรองราชการ เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 185KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานเงินสดประจำวัน เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 877KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 298KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินนอก งปม เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 265KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินฝากคลังเดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 392KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ทะเบียนคุมเงินสด เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 348KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 730KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. ทะเบียนคุมลูกหนี้ การค้า เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ภาครัฐ เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 180KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 297KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างรับ เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 356KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 692KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน