คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.10.2565
8
0
แชร์
12
ตุลาคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. งบทดลองเดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. บันทึกนำส่ง สตง. เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 133KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 130KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานเงินสดคงเหลือ 30 กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 383KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานเงินทดรองราชการ เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 998KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินสด เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 319KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 698KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเงินประมาณ เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 658KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารนอก งบประมาณ เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 167KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานงบเทียบยอด ลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งบประมาณ เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 235KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้การค้าบุคคลภานอก เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 605KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 542KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือนกันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 386KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน