คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.09.2565
5
0
แชร์
15
กันยายน
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. บันทึกนำส่ง สตง. เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 134KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. งบเทียบยอดเงินทดรองราชการ เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 137KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานเงินสด วันที่ 31 สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 359KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินสด เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 415KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 644KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 968KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 238KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานลูกหนี้เงินยืมใน นอก งปม. เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 588KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 164KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 795KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานรับจ่าย เงินบำรุง เดือน สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 604KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน