คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.08.2565
16
0
แชร์
15
สิงหาคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่ง สตง. เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 300KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 294KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินฝากคลัง เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานเงินสด ณ 27 กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 917KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานทดรองราชการ เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 894KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 690KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 429KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานลูกหนี้เงินยืมใน นอก งปม. เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน กรกฎาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ภาครัฐ เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 278KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 673KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน