คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.07.2565
5
0
แชร์
12
กรกฎาคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. งบทดลองเดือน มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. บันทึกนำส่งงบทดลอง สตง..pdf
ขนาดไฟล์ 306KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 308KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินสดคงเหลือ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบเทียบยอดเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 392KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินสด.pdf
ขนาดไฟล์ 994KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม..pdf
ขนาดไฟล์ 335KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 287KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานรับจ่าย เงินบำรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน