คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.06.2565
8
0
แชร์
15
มิถุนายน
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หนังสือนำส่งงบทดลอง สตง. เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 306KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบพิสูจน์เงินฝากคลัง เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 297KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสดคงเหลือ 31 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1,023KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. งบเทียบยอดงินฝากธนาคาร เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 12MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบเทียบยอดเงินทดรองราชการ พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 992KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.รายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 968KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 354KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 895KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 301KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 320KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า ภายนอก เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 927KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน