คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.05.2565
18
0
แชร์
12
พ.ค.
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลองเดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. หนังสือนำส่ง สต. เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 307KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 277KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสดคงเหลือ 29 เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือนเมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.รายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 549KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.รายงานเทียบยอดลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 328KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 295KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 287KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15..ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่ายเดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับจ่าย เงินบำรุง เดือนเมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานเงินทดรองราชการ เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน