คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.04.2565
12
0
แชร์
12
เมษายน
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลองเดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บันทึกนำส่ง สตง. เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 301KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 277KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 880KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 950KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.รายงานเงินฝากคลัง เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 807KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 754KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.รายงานลูกหนี้การค้าภาคนอก เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร นอก งปม เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 308KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 301KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 999KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับจ่าย เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานเงินทดรองราชการ เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน