คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.03.2565
18
0
แชร์
11
มีนาคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่ง สตง. ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 303KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. งบทดลองเดือน ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 292KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานเงินสดคงเหลือ 28 ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 805KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานเงินทดลองราชการ ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 951KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินสด ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 966KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร นอก งปม. ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 288KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 579KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้าภายนอก ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 379KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับและนำส่ง ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายงานรับจ่ายคงเหลือ ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1,005KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 46KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน