คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.02.2565
72
0
แชร์
15
กุมภาพันธ์
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลอง.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บันทึกนำส่ง สตง..pdf
ขนาดไฟล์ 307KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบเทียบยอดเงินฝากคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 290KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน.pdf
ขนาดไฟล์ 882KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 568KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.รายการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินสด.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.รายงานลูกหนี้เงินยืม.pdf
ขนาดไฟล์ 319KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร งปม..pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารนอก งปม..pdf
ขนาดไฟล์ 267KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบีบนคุมเจ้าหนี้การค้า ภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 292KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า ภายนอก.pdf
ขนาดไฟล์ 631KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับและนำส่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่าย เงินบำรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน