คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.01.2565
20
0
แชร์
14
มกราคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่ง สตง. ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 301KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 292KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานเงินสดคงเหลือ 30 ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 854KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1,006KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร นอก งปม. ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 327KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินสด ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 631KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น หน่วยงานภาครัฐ ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 292KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับจ่าย เงินบำรุง ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 847KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับนำส่ง ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 821KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน