คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.12.2564
15
0
แชร์
14
ธันวาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่ง สตรง. พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 313KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 294KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเคลื่อนไฟวเงินฝากคลัง พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 872KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานเงินสดคงเหลือ พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 886KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 11MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 460KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินสด พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 944KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานเทียบยอด ลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 306KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้การค้า ภายนอก พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 303KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 623KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานจัดเก็บและนำส่ง พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 197KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18รายงานรับจ่าย เงินบำรุง เดือน พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 971KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 46KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน