คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.11.2564
9
0
แชร์
12
พฤศจิกายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกส่ง สตง. ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 312KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. งบทดลอง ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 292KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินฝากคลัง ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 694KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานเงินสด ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 843KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบเทียบยอดเงินฝากออทรัพย์ ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ทะเบียนคุม เงินฝากคลัง ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 343KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินสด ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 537KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร นอก งปม. ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 293KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 244KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานลูกหนี้การรค้าภายนอก ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ภาครัฐ ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 328KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 968KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับและนำส่ง ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 640KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานรับจ่ายเงินบำรุง ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 811KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 46KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน