คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.09.2564
50
0
แชร์
15
กันยายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่ง สตง.เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 292KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.งบทดลองประจำเดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 285KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานเงินสด คงเหลือ ณ 31 ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 629KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 459KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า ภาครัฐ เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 335KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า ภายนอก เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.รายงานจัดเก็บรายได้และนำส่ง เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 255KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับจ่าย เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน