คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.09.2564
7
0
แชร์
10
กันยายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. งบทดลองเดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บันทึกนำส่ง สตง. พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 324KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 296KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานเงินสดคงเหลือ พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 764KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบเทียบยอด พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ทะเบีนคุม งปม. พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 693KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 721KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินสด พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 551KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม ในนอก งปม..pdf
ขนาดไฟล์ 261KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายละเอียดลูกหนี้การค้า พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 973KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ภาครัฐ พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 349KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้าง พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 929KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.รายละเอียดรับและนำส่ง พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงาน รับจ่าย พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน