คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.09.2564
10
0
แชร์
10
กันยายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลอง เดือน เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บันทึกนำส่ง สตง..pdf
ขนาดไฟล์ 323KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายละเอียดเงินฝากคลัง เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 301KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 30 เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. งบเทียบยอด เม.ย. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินฝากคลง เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 631KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินสด เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 995KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ เดือน เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม นอก ใน งปม. เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายละเอียดลูกหนี้การค้า เม..ย 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 354KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้าง เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.รายงานรับนำส่ง เดือน เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับ จ่าย ประจำเดือน เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 814KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 47KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน