คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.09.2564
5
0
แชร์
10
กันยายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลอง เดือน ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บันทึนำส่ง สตง.เดือน ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 310KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายละเอียดเงินฝากคลัง ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 661KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ทะเบียนคุมเงินสด ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายละเอียดเงินสดคงเหลือ ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 796KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียคุมเงินฝากคลัง ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 373KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้าภายนอก ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 266KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 963KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม งปม. นอก งปม. ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.รายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 844KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.รายงานรับและนำส่ง ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 589KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 48KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน