คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.09.2564
14
0
แชร์
10
กันยายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลองเดือน 30 พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บันทึกนำส่ง สตง. เดือน พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 295KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายละเอียดเงินฝากคลัง 30 พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 691KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ทะเบียนคุมเงินสด พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 934KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานเงินสดคงเหลือ 30พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 877KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 388KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียคุมลูกหนี้การค้าภายนอก พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 326KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 639KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้าง พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 789KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.รายงานรับและนำส่ง พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 985KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.xlsx
ขนาดไฟล์ 11KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน