คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.09.2564
1
0
แชร์
10
กันยายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. งบทดลองเดือน ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. บันทึกนำส่ง สตง. ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 322KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายละเอียดเงินฝากคลัง ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 658KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ทะเบียนคุมเงินสด ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 918KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานสดคงเหลือ 30 ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 917KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ทะเทียบคุมเงินฝากคลัง ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 327KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า ภายนอก ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทะเบียนคุม เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 343KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 374KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 524KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม งปม.นอก งปม. ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 813KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. รายงานรับ - จ่าย เงินบำรุง ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. รายงานรับและนำส่ง ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.xlsx
ขนาดไฟล์ 11KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน