คุณกำลังมองหาอะไร?

วามรู้ที่ให้ผู้บริการ บทวิเคราะห์เพิ่มเติม รอบ 5 เดือนหลัง ตัวชี้วัดที่ 2.1

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.03.2565
20
0
แชร์
29
มีนาคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. แผน BCP ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ2565.pdf
ขนาดไฟล์ 12MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานข้อสังเกตุตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 1 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.PDF
ขนาดไฟล์ 482KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. มาตราการการใช้รถยนต์ราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 396KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินและใช้วงเงินบัตรเครดิตราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 66KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน