คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมตรวจทางสูตินารีเวช(MOBILE CHECKUP BUS) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.12.2563
1
0
แชร์
12
ธันวาคม
2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมตรวจทางสูตินารีเวช(MOBILE CHECKUP BUS) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 7 ธ.ค. 2563
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ ไชยรักษ์
 
ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ซื้อรถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมตรวจทางสูตินารีเวช(MOBILE CHECKUP BUS) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์(e-bidding) นั้น ทางศูนย์ฯ ได้ผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียดแนบท้าย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 298KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน