คุณกำลังมองหาอะไร?

ร่า

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.12.2563
2
0
แชร์
12
ธันวาคม
2563
 
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 17 ก.ย. 2563
นางแก่มแก้ว แสนพันธ์

 

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมตรวจทางสูตินารีเวช(Mobile Checkup Bus) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงนำร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประกวดราคาซื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 793KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน