คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.04.2563
15
0
แชร์
02
เมษายน
2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)  นั้น ทางศูนย์ฯ ได้ผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียดแนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน