คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ชุดออกกำลังกาย) จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

31.03.2563
1
0
แชร์
31
มีนาคม
2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ชุดออกกำลังกาย) จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ชุดออกกำลังกาย) จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)  นั้น ทางศูนย์ฯ ได้ผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียดแนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน