คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานมหกรรม มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เริ่มต้นดี พัฒนาการดี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.12.2560
11
0
แชร์
18
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานมหกรรม มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เริ่มต้นดี พัฒนาการดี

                       ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานมหกรรม มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เริ่มต้นดี พัฒนาการดี   ภายในวงเงิน 80,000.- บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น จึงขอประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียด แนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน