คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.12.2560
9
0
แชร์
18
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร

                       ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร  (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น จึงขอประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียด แนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน