คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(ขนาดไม่เกิน 11 ที่นั่ง)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.12.2560
0
0
แชร์
18
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(ขนาดไม่เกิน 11 ที่นั่ง)

           ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(ขนาดไม่เกิน 11 ที่นั่ง) ภายในวงเงิน 90,000.- บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น จึงขอประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียด แนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน