คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดรูปเล่ม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.12.2560
0
0
แชร์
18
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดรูปเล่ม

                ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม  ภายในวงเงิน 300,000.00 (สามแสนบาทถ้วน) นั้น จึงขอประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียด แนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน