คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมานิทรรศการและป้ายชื่อศูนย์สาธิตพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.12.2560
12
0
แชร์
18
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมานิทรรศการและป้ายชื่อศูนย์สาธิตพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย

            ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จ้างเหมาจัดนิทรรศการและป้ายชื่อศูนย์สาธิตพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย ภายในวงเงิน 154,500.00(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันท้าร้อยบาทถ้วน) นั้น จึงขอประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียด แนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน