คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.12.2560
5
0
แชร์
15
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

            ด้วย  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ได้จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  จำนวน 13 รายการ  ภายในวงเงิน 17,470.00  บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ทางศูนย์ฯจึงขอเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ดังรายละเอียดแนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน