คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น(ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.12.2560
23
0
แชร์
15
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น(ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง)

              ด้วย  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ได้จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น(ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ภายในวงเงิน 96,000.- บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังรายละเอียดแนบท้าย 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน