คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.12.2560
3
0
แชร์
13
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

                      ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 10  รายการ ภายในวงเงิน 27,413.40  บาท
                      จึงใคร่ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังรายละเอียดแนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน