คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๗ พาหมอไปหาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.02.2567
3
0
แชร์
07
กุมภาพันธ์
2567

ตามที่ งานพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๗ พาหมอไปหาประชาชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังรายละเอียดแนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน