คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุ,ยานพาหนะและวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.02.2567
0
0
แชร์
15
กุมภาพันธ์
2567

ตามที่ งานพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุ,ยานพาหนะและวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังรายละเอียดแนบท้าย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

11. บจก.ดูโฮม(มหาชน) 19,763.00.pdf
ขนาดไฟล์ 236KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน