คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำม้นเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

31.01.2567
0
0
แชร์
31
มกราคม
2567

ตามที่ งานพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำม้นเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังรายละเอียดแนบท้าย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

5. บจก.อุบลกิจอนันต์ปิโตเลียม 22,795.40.pdf
ขนาดไฟล์ 231KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน