คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

30.01.2567
0
0
แชร์
30
มกราคม
2567

ตามที่ งานพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังรายละเอียดแนบท้าย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

12. หจก.อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส 32,000.00.pdf
ขนาดไฟล์ 228KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน