คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการกีฬาและสันทนาการ,งานบ้านเครื่องบริโภค,งานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุ,วิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.01.2567
1
0
แชร์
17
มกราคม
2567

ตามที่ งานพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุการกีฬาและสันทนาการ,งานบ้านเครื่องบริโภค,งานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุ,วิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังรายละเอียดแนบท้าย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

7. บจก.ยงสวนกรุ๊ป 32,476.00.pdf
ขนาดไฟล์ 234KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน